หินพัมมิสคืออะไร?

หินพัมมิส เกิดขึ้นจากการเย็นตัวของหินหลอมเหลวใต้พื้นโลก หรือที่เราเรียกกันว่า “ลาวา” ซึ่ง ลาวาเหล่านี้เกิดจากการหลอมละลายหิน และ แร่ธาตุต่างๆ ด้วยความร้อนใต้พื้นโลก ด้วยเหตุนี้ หินลาวาจึงมีสสาร และแร่ธาตุมากมายดังตัวอย่างตารางด้านล่างนี้

Material                                                Percentage

SiO2     Content                                    62.53 %

CaO     Content                                      3.88 %

MgO    Content                                      0.43 %

Na2O   Content                                      1.14 %

K2O     Content                                      0.58 %

Fe2O3   Content                                      3.51 %

Al2O3   Content                                    24.57 %

MnO2   Content                                      0.12 %

TiO2     Content                                    Less than 0.05

Loss on Ignition                                      2.92 %

หินพัมมิสใช้ทำอะไรได้บ้าง?

หินพัมมิส สามารถนำไปใช้ปรับเข้ากับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลายแขนง ยกตัวอย่างเช่น:

      1.   อุตสาหกรรมฟอก เสื้อผ้า และกางเกงยีนส์

ปัจจุบันอุตสาหกรรมฟอก กางเกงยีนส์ และ เสื้อผ้า ได้ใช้หินพัมมิสอย่างแพร่หลายในการฟอก

  1. อุตสาหกรรมเพาะปลูก และไม้ดอก ไม้ประดับ

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมเพาะปลูกไม้ดอก ไม้ประดับในประเทศไทยกำลังรุดหน้าไปอย่างมาก ซึ่งนอกเหนือไปจากพันธุ์ไม้ชั้นดีแล้ว อุปกรณ์การเลี้ยงดู, การเอาใจใส่ และ วัสดุปลูกที่ดี ย่อมมีผลต่อผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งหินภูเขาไฟ ได้เข้ามามีบทบาทในฐานะของ วัสดุปลูกชนิดใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่นี่

 

  1. วัสดุกรองสำหรับบ่อกรองปลา

สำหรับการเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ ปลาคาร์พ หรือ Koi, หินพัมมิสนับได้ว่าเป็นก้าวใหม่ ที่จะเข้ามาเป็นวัสดุกรองแห่งอนาคต แทนที่ปะการัง ภายใต้ชื่อ สมาร์ทพอนด์ (Smart Pond) ผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ และเป็นบันไดขั้นใหม่ไปสู่การเลี้ยงปลาในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่นี่

           

  1. วัสดุสำหรับเตาย่าง, เตาเผา, หรือเตาบาร์บิคิว

ต้นกำเนิดของหินภูเขาไฟนั้น มาจากหินหลอมเหลวที่มีอุณหภูมิสูง ด้วยเหตุนี้จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่า หินภูเขาไฟ สามารถใช้เป็นวัสดุเพิ่มความร้อน และช่วยเก็บกักความร้อน สำหรับใช้ในเตาย่าง, เตาเผา, หรือเตาบาร์บิคิว ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่นี่

           

        

ชมภาพตัวอย่างสินค้าหจก. ศรีลาวา 345.คลองมะเดื่อ 1, ถนน เศรษฐกิจ 1, .คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 ประเทศไทย
TEL: (6634) 406-691-2 FAX: (6634) 406-693 E-MAIL: SALES@SRILAVA.COM